forumNordic

Unveiling Nordic Innovations

Nordisk cybersäkerhet: En kapplöpning med cyberbrott

Kontinuerlig innovation är en hörnsten i det snabbt föränderliga cybersäkerhetslandskapet, där hoten är stora och digitala tillgångar ligger i vågskålen. Utmaningen för cybersäkerhetsföretag är att hålla sina kunders digitala tillgångar säkra.

forumNordic träffade cybersäkerhetsföretaget Nixus VD, Teemu Salmi, som leder DNV:s cybersäkerhetsverksamhet, för en intervju. Historien började i Finland 1988 när Pekka Nikander grundade företaget, som sedan dess har vuxit till att bli en ledande aktör inom cybersäkerhetsindustrin. Sedan slutet av 2023 har Nixu varit en del av det norska försäkrings- och riskhanteringsföretaget DNV och kommer att övergå till ett nytt varumärke, DNV Cyber, i början av 2025.

Den nya DNV Cyber-verksamheten, som kombinerar Nixu, Applied Risk och DNV, täcker alla aspekter av cybersäkerhet, oavsett om det gäller IT, säkerhetstjänster eller att säkra industriella styrsystem i kritiska infrastrukturindustrier. Företaget erbjuder en heltäckande tjänsteportfölj för både IT- och OT-miljöer (Operational Technology) och möjliggör motståndskraft i varje steg av cybersäkerhetens värdekedja.

“Under mina 30 år inom IT- och telekomindustrin har jag aldrig stött på människor som jobbar så hårt och målmedvetet. Det finns ett större mål än att bara gå till jobbet, de vill skapa något extra, vara med och förbättra framtiden för människan, samhället och jorden i sin helhet. Nixus personal ser sig själva som innovatörer, och det återspeglas starkt i vår kultur. DNV avsätter 5 procent av sina intäkter till forskning och utveckling, och ett av fokusområdena är cybersäkerhet, så vi är mycket väl positionerade internt för att definiera vår FoU-agenda,” säger Teemu Salmi.

Som ett resultat av att Det Norske Veritas (DNV) förvärvade det nederländska företaget Applied Risk 2021 och Nixu förra året, är det nu dags för nästa steg, och Teemu Salmi har satt målet:

“Cybersäkerhet är ett relativt nytt kompetensområde inom DNV eftersom de började investera i det först under de senaste åren. Nixu är nu, tillsammans med Applied Risk, ett plattformsföretag som DNV kommer att fortsätta sin tillväxt på, och ambitionen är att bli en av de största leverantörerna av cybersäkerhetstjänster i Europa.”

Nya innovationer motverkar kommande hot

Innovation handlar inte bara om att ligga steget före, det handlar också om att förutse och mildra kommande hot. Datasäkerhetsexperterna arbetar hårt för att ligga före cyberbrottsligheten och skyddar sina kunders digitala tillgångar genom att utnyttja den senaste teknologin och strategiska partnerskap.

Innovation gynnas av samarbete och genom att upprätthålla starka partnerskap med både lösningsleverantörer och kunder samlar företaget viktiga insikter om dagens affärsutmaningar. Enligt Teemu Salmi möjliggör denna samarbetsmetod ett sätt att skapa skalbara lösningar som uppfyller kundernas behov, vilket främjar innovation genom kollektiv expertis.

Deras vision för framtiden kretsar kring flera nyckelområden, och dessa områden förutspås via tre linser:

“Digitaliseringen av samhället kommer att fortsätta och accelerera, vilket är den första linsen. Den andra linsen är den geopolitiska scenen. Vi vet att de geopolitiska förändringarna kommer att ske snabbare än någonsin tidigare. Och sedan har vi den tredje linsen, som är cyberbrottslighet. Dessa tre linser lever parallellt med varandra och sammanstrålar i tiden för att sedan sammanflätas inom tekniken,” säger Teemu Salmi.

“Inom de närmaste 15 till 20 åren kommer framsteg inom kvantdatorer troligtvis göra det möjligt att knäcka alla nuvarande krypteringsnycklar. Resultatet blir att det kommer att finnas ett kritiskt behov av en helt ny krypteringsplattform globalt.”

Med en ständigt föränderlig och pågående kamp är utmaningen för cybersäkerhetsföretag att obevekligt ligga steget före cyberbrottslingar.

“Vi arbetar inom ett område som utvecklas snabbt och är i ständig teknisk utveckling, och naturligtvis arbetar vi kontinuerligt med utbildning för vår personal för att hålla deras kompetenser och färdigheter uppdaterade,” avslutar Teemu Salmi.

Inom cybersäkerhet, där det enda som är konstant är förändring, är innovation inte bara ett val—det är en nödvändighet. När företag anammar den digital transformationen och navigerar utmaningarna i ett ständigt föränderligt hotlandskap, kommer de att behöva innovativa lösningar som leder vägen mot en säker och motståndskraftig framtid.

© 2024 forumNordic. All rights reserved. Reproduction or distribution of this material is prohibited without prior written permission. For permissions: contact (at) forumnordic.com